Pathan ke 3 bachche

Pathan ke 3 bachche hue.... Naam rakha...
1) Hasrat Khan 2) Harkat Khan 3) Barkat Khan
Phir 3 bachche hue Naam rakha...
1) Dariya Khan 2) Samandar Khan 3) Sailaab Khan
Phir 3 bachche hue Naam rakha...
1) Himmat Khan 2) Housla Khan 3) Bardash Khan
Phir 3 bachche hue... . . ..
Is baar biwi ne naam rakha...
1) Bas Kar Khan 2) Sharam Kar Khan 3) Reham Kar Khan..