Babaji Ka Thullu

Husband- I love you.
Wife- babaji ka thullu
Husband- I will die for you
Wife- babaji ka thullu
Husband- I can’t live without u.
Wife- babaji ka thullu
Husband- I can do anything 4u.
Wife- babaji ka thullu
Husband- I will give you diamond ring.
Wife – Really?
Husband- babaji ka thullu