Vicco turmeric Nahi cosmetic.

Vicco turmeric

Nahi cosmetic,

Vicco turmeric ayurvedic cream

Keel muhaso ko jad se mitaye

Haldi chandan ke gun isme samaye

Twacha ki raksha kare ayurvedic cream

Vicco turmeric ayurvedic cream
.
.
.
Kuch bhi post karo...
Log padte zarur hai

Wo bhi tune ke saath 🎵 🎶
😂😝